Kur'an-ı Kerim'in Meali

KUR'AN-I KERİM MEALİ
Eser İsmi : Evrensel Çağrı Kur'an-ı Kerim, Meali ve Fıkhi Tefsiri
Müellifi : Uludağ Üniversitesi İslam Hukuku Öğr. Üyesi Prof. Dr. Hamdi DÖNDÜREN

Okuyan : Ahmet Deniz

Sureler

Dinle / izle

01- Fatiha Suresi

Dinle/ İzle

02- Bakara Suresi

Dinle/ İzle

03- Aliimran Suresi

Dinle/ İzle

04- Nisa Suresi

Dinle/ İzle

05- Maide Suresi

Dinle/ İzle

06- Enam Suresi

Dinle/ İzle

07- Araf Suresi

Dinle/ İzle

08- Enfal Suresi

Dinle/ İzle

09- Tevbe Suresi

Dinle/ İzle

10- Yunus Suresi

Dinle/ İzle

 

 

Sureler

Dinle / izle

11- Hud Suresi

Dinle/ İzle

12- Yusuf Suresi

Dinle/ İzle

13- Rad Suresi

Dinle/ İzle

14- ibrahim Suresi

Dinle/ İzle

15- Hicr Suresi

Dinle/ İzle

16- Nahl Suresi

Dinle/ İzle

17- Isra Suresi

Dinle/ İzle

18- Kehf Suresi

Dinle/ İzle

19- Meryem Suresi

Dinle/ İzle

20- Taha Suresi

Dinle/ İzle

 

 

Sureler

Dinle / izle

21- Enbiya Suresi

Dinle/ İzle

22- Hac Suresi

Dinle/ İzle

23- Muminun Suresi

Dinle/ İzle

24- Nur Suresi

Dinle/ İzle

25- Furkan Suresi

Dinle/ İzle

26- Suara Suresi

Dinle/ İzle

27- Neml Suresi

Dinle/ İzle

28- Kasas Suresi

Dinle/ İzle

29- Ankebut Suresi

Dinle/ İzle

30- Rum Suresi

Dinle/ İzle

 

 


Sureler

Dinle / izle

31- Lukman Suresi

Dinle/ İzle

32- Secde Suresi

Dinle/ İzle

33- Ahzab Suresi

Dinle/ İzle

34- Sebe Suresi

Dinle/ İzle

35- Fatir Suresi

Dinle/ İzle

36- Yasin Suresi

Dinle/ İzle

37- Saffat Suresi

Dinle/ İzle

38- Sad Suresi

Dinle/ İzle

39- Zumer Suresi

Dinle/ İzle

40- Mumin Suresi

Dinle/ İzle

 

 


Sureler

Dinle / izle

41- Fussilet Suresi

Dinle/ İzle

42- Sura Suresi

Dinle/ İzle

43- Zuhruf Suresi

Dinle/ İzle

44- Duhan Suresi

Dinle/ İzle

45- Casiye Suresi

Dinle/ İzle

46- Ahkaf Suresi

Dinle/ İzle

47- Muhammed Suresi

Dinle/ İzle

48- Fetih Suresi

Dinle/ İzle

49- Hucurat Suresi

Dinle/ İzle

50- Kaf Suresi

Dinle/ İzle

 

 


Sureler

Dinle / izle

51- Zariyat Suresi

Dinle/ İzle

52- Tur Suresi

Dinle/ İzle

53- Necm Suresi

Dinle/ İzle

54- Kamer Suresi

Dinle/ İzle

55- Rahman Suresi

Dinle/ İzle

56- Vakia Suresi

Dinle/ İzle

57- Hadid Suresi

Dinle/ İzle

58- Mücadele Suresi

Dinle/ İzle

59- Hasir Suresi

Dinle/ İzle

60- Mumtehine Suresi

Dinle/ İzle

 

 


Sureler

Dinle / izle

61- Saf Suresi

Dinle/ İzle

62- Cuma Suresi

Dinle/ İzle

63- Munafikun Suresi

Dinle/ İzle

64- Tegabun Suresi

Dinle/ İzle

65- Talak Suresi

Dinle/ İzle

66- Tahrim Suresi

Dinle/ İzle

67- Mulk Suresi

Dinle/ İzle

68- Kalem Suresi

Dinle/ İzle

69- Hakka Suresi

Dinle/ İzle

70- Mearic Suresi

Dinle/ İzle

 

 


Sureler

Dinle / izle

71- Nuh Suresi

Dinle/ İzle

72- Cin Suresi

Dinle/ İzle

73- Muzzemmil Suresi

Dinle/ İzle

74- Muddessir Suresi

Dinle/ İzle

75- Kiyamet Suresi

Dinle/ İzle

76- Insan Suresi

Dinle/ İzle

77- Murselat Suresi

Dinle/ İzle

78- Nebe Suresi

Dinle/ İzle

79- Naziat Suresi

Dinle/ İzle

80- Abese Suresi

Dinle/ İzle

 

 


Sureler

Dinle / izle

81- Tevkir Suresi

Dinle/ İzle

82- infitar Suresi

Dinle/ İzle

83- Mutaffifin Suresi

Dinle/ İzle

84- insikak Suresi

Dinle/ İzle

85- Buruc Suresi

Dinle/ İzle

86- Tarik Suresi

Dinle/ İzle

87- Ala Suresi

Dinle/ İzle

88- Gasiye Suresi

Dinle/ İzle

89- Fecr Suresi

Dinle/ İzle

90- Beled Suresi

Dinle/ İzle

 

 


Sureler

Dinle / izle

91- Sems Suresi

Dinle/ İzle

92- Leyl Suresi

Dinle/ İzle

93- Duha Suresi

Dinle/ İzle

94- insirah Suresi

Dinle/ İzle

95- Tin Suresi

Dinle/ İzle

96- Alak Suresi

Dinle/ İzle

97- Kadr Suresi

Dinle/ İzle

98- Beyyine Suresi

Dinle/ İzle

99- Zilzal Suresi

Dinle/ İzle

100- Adiyat Suresi

Dinle/ İzle

 

 


Sureler

Dinle / izle

101- Karia Suresi

Dinle/ İzle

102- Tekasur Suresi

Dinle/ İzle

103- Asr Suresi

Dinle/ İzle

104- Humeze Suresi

Dinle/ İzle

105- Fil Suresi

Dinle/ İzle

106- Kureys Suresi

Dinle/ İzle

107- Maun Suresi

Dinle/ İzle

108- Kevser Suresi

Dinle/ İzle

810- Kafirun Suresi

Dinle/ İzle

110- Nasr Suresi

Dinle/ İzle

 

 


Sureler

Dinle / izle

111- Tebbet Suresi

Dinle/ İzle

112- ihlas Suresi

Dinle/ İzle

113- Felak Suresi

Dinle/ İzle

114- Nas Suresi

Dinle/ İzle

 

 

 

 

Sayfa Hakkında
 
sitene ekle

GÜZEL SÖZLER

ecrin55.tr.gg

•Herkes, dışını süslemeye çalışırken, sen içini, kalbini süsle! ------- • Herkes, dünyadaki faydasız şeyleri imar ederken , sen ahiretini imar et ! ------- • Herkes, başkasının ayıbını araştırırken , sen kendi ayıplarınla meşgul ol ! ------- • Herkes, insanlara yaranmaya çalışırken, sen Allah’ın rızasını kazanmaya çalış ! ------- •Herkes, fanilerle dost olurken, sen baki olan Allah ile dost ol ! ------- •Herkes, bir şeye güvenirken,sen Allah’a güven ! ------- •Herkes, nefsini beğenirken, sen kötülemeye çalış ! ------- • Herkes, mal toplarken, sen cömert ol ! ------- • Kanaatten daha faziletli bir mal görmedim. (Hz.Ömer r.a) ------- • Kanaatkar kişinin kalbi denizden daha zengin; münafığın kalbi ise, taştan daha katıdır. (Hz. Ali r.a.) ------- •Söz ilaç gibidir.Azı faydalı,çoğu zararlıdır. (Hz.Ali r.a)------- •Akıl gibi mal, iyi huy gibi dost, edeb gibi miras, ilim gibi servet olmaz. (Hz. Ali r.a) ------- •Ey oğul! Saadetin dört nişanı vardır: 1-Doğruluk 2-Edep 3-Tevazu 4-Emanete hıyanet etmemektir. (Lokman a.s) ------- •Ey oğul! Şu dört şey geri gelmez : 1-Ağızdan çıkan boş laf 2-Yapılan iş 3-Hedefe atılan ok 4-Geçen gün. (Lokman a.s) ------- •İnsanlarla öyle iyi geçininiz ki, düşmanlarınız bile ölümünüze ağlasınlar. (Hz. Ali r.a) ------- •İlmi olmayan bir beden, suyu olmayan şehre benzer. (Şems-i Tebrizi Rh. Aleyh) ------- •Veli kişi, toprak gibidir. Toprağa her kötü şeyler atılır. Ama, topraktan hep güzel şeyler biter.(Akşemseddin Hz’leri) ------- •Söz ilaç gibidir. Azı faydalı, çoğu zararlıdır. (Hz. Ali r.a) ------- •Malını sakındığın gibi dilini de sakın. ------- •Nafakanı tarttığın gibi sözlerini de tart. ------- •Sözünü ölçülü sarfet ve konuşurken çok dikkat et. Çünkü, bir tek sözün yersiz sarf edilmesinden bin altın liranın yersiz harcanması daha iyi olur. ------- •Her bir masiyet ki, sebebi, kaynağı şehvetten ise affı ümit olunur. Bir masiyet ki kaynağı kibirden ise affı ümit olunmaz. Çünkü iblisin masiyetinin aslı kibirden, Adem(a.s)’ınki şehvettendi. (Süfyan-ı Servi Hz’lerinden) ------- •İnsanların sözlerine değil, işlerine bak! Herkesin sözüne aldanma! (Ahmed Namiki Cami) ------- •Başkalarını tanıyan zeki, kendisini tanıyan olgundur. ------- •İnsanı elbisesine göre karşılar, bilgisine göre ağırlarlar. -------

=TEŞEKKÜRLER=
----------

''ecrin55.tr.gg'' Sitenize Ekleye Bilirsiniz.

Reklam
 
 

=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=